ورود به بازار کار

آیا از کشوری غیر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اتریش آمده‌اید؟

شهروندانی که از کشوری غیر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا آمده‌‌اند برای ورود به بازار کار نیاز به مجوز کار دارند: مسئولیت این امر بر عهده «اداره‌ی خدمات کاری  » (AMS) است. نوع مجوز موردنیاز به موارد زیر بستگی دارد: 

  • نوع فعالیت
  • طول مدت فعالیت و
  • صلاحیت‌های موردنیاز

برای کسب اطلاعات بیشتر به www.migration.gv.at و www.ams.at  مراجعه نمایید. نکته مهم: تأیید شدن (به رسمیت شناخته شدن) به معنای حق دسترسی به بازار کار یا ماندن در کشور نمی‌باشد.  

آیا از یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اتریش آمده‌اید؟

شهروندانی که از یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اتریش آمده باشند نیازی به مجوز کار ندارند و می‌توانند به بازار کار اتریش دسترسی آزاد داشته باشند. با این وجود، اگر این شهروندان بخواهند برای مدتی بیشتر از سه ماه در اتریش بمانند نیاز به گواهی ثبت خواهند داشت. این گواهی توسط «دفاتر ثبت رسمی، شهروندی و مهاجرت» (مقامات شهری یا کمیسیون ناحیه‌) صادر می‌گردد.

 

مشاوره

در صورتی که کار مستقل مد نظر باشد، ادارهٔ کار خدماتی ارائه نمیدهد. هنگام ملاقات با مشاور تمامی مدارک خود شامل گواهی‌ها، مدارک تحصیلی و آموزشی و نیز گواهی تأیید یا گزارش ارزیابی خود را (اصطلاحات مهم) به همراه داشته باشید.

همچنین مراکز هم‌آمیزی  «صندوق هم‌آمیزی  اتریش» (ÖIF)   مرتباً کارگاه‌هایی را با موضوع کار و اشتغال با هدف حمایت از افراد برای ورود موفق به بازار کار برگزار می‌کنند.

منتورینگ برای رسیدن به موفقیت

صندوق هم‌آمیزی  اتریش با همکاری «اتاق‌های اقتصادی اتریش» (WKÖ) و AMS به حمایت مالی از طرح ویژه‌ای به نام "منتورینگ برای مهاجرین" می‌پردازند. این طرح که برنامه‌ای برای افراد متخصص محسوب می‌شود، با همکاری اتاق‌های اقتصادی اتریش به صورت موفقیت‌آمیز در تمامی ایالات فدرال در حال انجام می‌باشد. در این برنامه اشخاص مجربی از دنیای کسب و کار با استفاده از دانش و شبکه ارتباطات خود در طی یک بازه شش ماهه به مهاجران در ورود به بازار کار اتریش کمک می‌کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر رجوع کنید: http://www.integrationsfonds.at/themen/weiterbildung/mentoring/