مورد نیاز در اتریش: پرستار بهداشت و درمان حرفەای

اتریش هم سیستم مراقبت‌های بهداشتی عالی دارد و هم سیستم مراقبت پرستاری به همان اندازه عالی. حداقل در طول سال‌های همه‌گیری از سال 2020 به وضوح نشان داده‌اند که کار پرستاران در جامعه ما چقدر مهم است؛ اما در عین حال، کمبود شدید کارکنان برای مراقبت، پرستاری و مراقبت از سالمندان وجود دارد. تقاضا برای پرسنل واجد شرایط در آینده افزایش خواهد یافت. به همین دلیل، مشاغل بهداشتی و پرستاری به همراه بسیاری از کارگران ماهر دیگر در فهرست مشاغل کمبود در سراسر کشور (پیوند: مشاغل کمبود سراسری (migration.gv.at)) حضور دارند. در حرفه‌های مراقبت‌های بهداشتی و پرستاری، بین موارد زیر تمایز قائل می شود: 1. خدمات عالی برای سلامت و پرستاری، 2. دستیار پرستاری و 3. دستیار پرستار. علاوه بر این مشاغل دیگری نیز هستند مربوط به مراقبت‌های اجتماعی مانند کمک‌های خانگی کە تقاضای زیادی دارند.

آموزش، مشخصات شغلی و زمینه فعالیت این مشاغل توسط قانون تنظیم می‌شود.. جزئیات را می‌توانید در اینجا بیابید. (پیوند: بروشور وزارت: پزشکی و حرفه های بهداشت (sozialministerium.at)) این بدان معناست که یک آموزش قانونی لازم برای انجام این حرفه باید نشان داده شود.

آیا آموزش‌های مربوطه را در خارج از کشور گذرانده‌اید؟ پس از اینکه مدارک آموزشی شما بە رسمیت شناخته شد، می‌توانید شروع بە کار کنید! این بدان معناست که مدارک آموزشی شما توسط مرجع ذیصلاح بررسی می‌شوند. هر گونه مغایرت باید با گذراندن دوره‌ها یا امتحانات جبران شود تا با موفقیت بە رسمیت شناخته شوند.

راهنمای تشخیص (پیوند شده) به شما کمک می کند تا برنامه یا مرکز مشاوره مناسب و همچنین اطلاعات دقیق‌تری را برای نگرانی‌های شخصی خود پیدا کنید.. همچنین می‌توانید از خدمات مشاوره سراسری بهره مند شوید، می‌توانید اطلاعات تماس را در اینجا بیابید. (صفحه فرعی مرتبط)