آموزش‌های‌ بیشتر

آموزش و زبان دو عامل کلیدی ادغام در اتریش محسوب می‌شوند.

آموزش‌های بیشتر در زمینه زبان (تخصصی)

صندوق  ادغام اتریش (ÖIF) دوره‌های زبان آلمانی ویژه هر شغل (مثلاً در زمینه پرستاری، مراقبت  و کمک در منزل یا آمادگی برای آزمون‌های پذیرش) در سطوح مختلف برگزار می‌کند.

لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره‌های آموزش زبان به پرتال زبان و برای دوره‌های ویژه هر شغل به وبسایت «مرکزادغام وین» www.integrationsfonds.at مراجعه نمایید. 

آموزش‌های تخصصی بیشتر

آموزش‌های تخصصی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اداره‌ی خدمات کار  (AMS) شما را در رابطه با دوره‌های آموزشی، مشاغل و آموزش‌های تخصصی بیشتر به خوبی راهنمایی می‌کند. برای اطلاعات بیشتر به قطب‌نمای  کار  مراجعه کنید.