نقطه ارتباطی برای افرادی که مهارت‌ها یا تخصص خود را در خارج از کشور کسب کرده‌اند

مراکز مشاوره در تمامی ایالت‌های فدرال خدمات زیر را ارائه می‌دهند:

  • راهنمایی و اطلاعات جامع در مورد روند ارزیابی و تأیید (رایگان و به زبان‌های مختلف)
  • پشتیبانی در تمامی مراحل تأیید یا ارزیابی
  • راهنمایی در مورد نیاز یا عدم نیاز به تأیید رسمی و امکان‌پذیر بودن یا نبودن آن
  • اطلاعات اولیه در مورد مقررات حقوقی مربوط به شروع فعالیت حرفه‌ای
  • دفاع از حقوق شما مطابق با قوانین فدرال
  • کمک به ارائه درخواست ارزیابی و تأیید
  • ترجمه رسمی مدارک، گواهی‌ها و سایر اسناد
  • اطلاعات مربوط به گزینه‌های دیگر در زمینه آموزش و مشاوره

نقطه ارتباطی وین

مرکز مشاوره مهاجران
چشم‌اندازها- مرکز مشاوره در زمینه تأیید و ادامه تحصیل و آموزش برای مهاجران و افرادی که از حق پناهندگی برخوردار هستند
Lassallestraße 1/3rd floor
1020 Vienna
مشاوره تنها با تعیین وقت قبلی انجام می‌پذیرد.

تلفن:   ۵۸۵۸۰۱۹/۰۱
ast.wien@migrant.at 

نقطه ارتباطی نیدراسترایش و بورگن‌لاند شمالی

مرکز مشاوره مهاجران
Lassallestraße 1/3rd floor
1020 Vienna

ساعات کار دفتر زانکت پولتن (AMS St. Pölten)

Daniel Gran Straße 10
3100 St. Pölten

ساعات کار دفتر وینر نویشتات (AMS Wiener Neustadt)
Neunkirchner Straße 36
2700 Wiener Neustadt
مشاوره تنها با تعیین وقت قبلی انجام می‌پذیرد.

تلفن: ۷۲۸۵۱ ۹۹  /۰۱
ast.noe@migrant.at   

نقطه ارتباطی اوبراسترایش و سالزبورگ

Migrare- مرکز مهاجران در اوبراسترایش
Hahnengasse 5 (2.Stock)
4020 Linz 

ساعات کار دفتر سالزبورگ (BFI Salzburg)

Schillerstraße 30
5020 Salzburg
مشاوره تنها با تعیین وقت قبلی انجام می‌پذیرد.

تلفن: 0732/66 73 63-305 و 0676/846954-305
ast.oberoesterreich@migrare.at و ast.salzburg@migrare.at  

نقطه ارتباطی اشتایرمارک، کرنتن و بورگن‌لاند جنوبی

ZEBRA – مرکز بین‌فرهنگی مشاوره و درمان
Granatengasse 4/3rd Floor
8020 Graz 

نقطه ارتباطی کلاگنفورت (AMS Landesgeschäftsstelle)

Rudolfsbahngürtel 42
9021 Klagenfurt

مشاوره تنها با تعیین وقت قبلی انجام می‌پذیرد.

تلفن: ۵۶۳۰ ۸۳  /۰۳۱۶
ast.@zebra.or.at 

نقطه ارتباطی تیرول و فورآرلبرگ

ZeMiT – مرکز مهاجران در تیرول
Andreas-Hofer-Straße 46/1st floor
6020 Innsbruck

ساعات کار دفتر فلدکیرش (ZeMiT)

Bahnhofstraße 29 (Comino)
6800 Feldkirch
مشاوره تنها با تعیین وقت قبلی انجام می‌پذیرد.

Tel.: 0512/57 71 70 (Tirol)
Tel.: 0660 43 69 654 (Vorarlberg)
ast.tirol@zemit.at و ast.vorarlberg@zemit.at  

هماهنگی مرکز تماس

مرکز مشاوره مهاجران
Lassallestraße 1/3rd floor
1020 Vienna
anlaufstellenkoordination@migrant.at 
http://www.anlaufstelle-anerkennung.at 

[Translate to Dari:] Anlaufstelle Oberösterreich und Salzburg

[Translate to Dari:]

migrare – Zentrum für MigrantInnen OÖ

Hahnengasse 5 (1. + 2. Stock)
4020 Linz

Sprechstunden Salzburg 
Montag und Mittwoch: 9.00 – 12:00 Uhr und 13:00 - 15:30
Jakob-Haringer-Straße 3
5020 Salzburg
Beratung nur nach Terminvereinbarung!
Tel.: 0732/93 16 03-0
ast.oberoesterreich@migration.at bzw. ast.salzburg@migration.at