قانون تأیید و ارزیابی اتریش (AuBG)

قانون جدید «تأیید و ارزیابی» (AuBG) در ۱۲ جولای ۲۰۱۶ در اتریش به مرحله اجرا درآمد. بخش‌های اساسی این قانون که به صلاحیت‌ها و قابلیت‌هایی که در خارج از کشور کسب شده‌اند می‌پردازد عبارتند از: 

 

 • روش ارزیابی: برای ارزیابی آموزش‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای، رویه‌های جدیدی طراحی شده است و رویه‌های فعلی در قانون حفظ شده است. ارزیابی به معنای بررسی آموزش‌ها و/یا صلاحیت‌های حرفه‌ای کسب‌شده در خارج از کشور است که به کارفرمایان اجازه می‌دهد صلاحیت‌های شما را به صورت اجمالی بررسی کنند.
 • هماهنگ‌سازی قواعد شکلی حقوقی مطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا در رابطه با صلاحیت‌هایی که در خارج از کشور کسب شده‌اند: تصمیم‌گیری حداکثر ۴ ماه پس از آنکه تمامی اسناد موردنیاز به دفتر رسیدگی به درخواست‌ها تحویل داده شد انجام می‌شود. در رابطه با آموزش‌هایی که در یک کشور ثالث و کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا دریافت شده است، اقدامات جبرانی یا تکمیلیِ پس از احراز صلاحیت انجام خواهد شد، مگراینکه خلاف آن ذکر شده باشد. 
 • معرفی رویه‌های جدید: افرادی که از حق پناهندگی و یا حمایت تکمیلی برخوردار هستند، اگر سهواً گواهی یا مدرک تحصیلی و آموزشی خود را در هنگام فرار گم کرده باشند باید بتوانند صلاحیت خود را از طرق جایگزین (مثلاً آزمون‌های عملی یا نظری، آزمون‌های تصادفی، بحث‌های فنی یا نمونه کار) ثابت کنند. (تأیید رسمی بدون گواهی یا تصدیق)
 • نامه تأیید و گزارش ارزیابی به عنوان کمک و واسطه‌ای برای به ورود به بازار کار: لطفاً در طی گفتگوی اولیه با AMS در تمامی موارد نامه ی تأیید و گزارش ارزیابی خود را ارائه کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا شغلی را که با مهارت‌های شما همخوانی دارد پیدا کنید.

  شفافیت و خدمات:

  • پرتال تأیید آنلاین به آدرس www.berufsanerkennung.at اطلاعات بیشتری را در رابطه با رویه‌ها و مقامات مسئول و نیز اسناد، ترجمه‌ها، گواهی‌ها، و هزینه‌های لازم برای ارائه درخواست ارائه می‌کند. 
  • مراکز مشاوره در سراسر اتریش به پرسش‌های مربوط به تأیید و ارزیابی و همچنین در صورت لزوم به سوالات مربوطه به جریان دادرسی موردنظر پاسخ می‌دهند.
  • جریان دادرسی به منظور آمارگیری در آینده، ثبت می‌شوند.

  کل چارچوب حقوقی قانون فدرال را اینجا ببینید. (لینک