Zakon o priznavanju i vrednovanju

12. srpnja 2016. stupio je na snagu novi Zakon o priznavanju i vrednovanju (AuBG) za kvalifikacije stečene u iznozemstvu. Središnje sadržajne okosnice novog zakona su sljedeće:

  • Postupak vrednovanja: Uvode se novi postupci vrednovanja profesionalnih kvalifikacija i obrazovanja, a postojeći postupci vrednovanja se utvrđuju zakonima. Vrednovanje je ocjena stranog stupnja obrazovanja ili strane profesionalne kvalifikacije. Time se pomaže poslodavcima da brzo steknu pregled o Vašim kvalifikacijama 
  • Prilagođavanje pravnih postupovnih odredbi za kvalifikacije stečene u trećoj državi standardima EU-a: Čim podnositelj zahtjeva dobije sve potrebne dokumente postupak do izdavanja rješenja neće trajati duže od 4 mjeseca. Ako nije drugačije regulisano, mjere za naknadno stjecanje kvalifikacija i izjednačavanja obrazovanja iz trećih država bit će propisane kao i za obrazovanja stečena u državama EU-a ili EEP-a.
  • Uvođenje novih postupaka: Osobe s pravom na azil i supsidijarnu zaštitu koji su u bijegu i bez vlastite krivnje izgubili svjedodžbe ili dokaze o obrazovanju, trebaju zatražiti da im se kvalifikacija utvrdi alternativnim postupcima (npr. praktičnim ili teoretskim ispitima, nasumičnim testovima, stručnim razgovorima, radnim probama). (Formalno priznanje bez svjedodžbe ili dokaza)
  • Rješenja o priznavanju ili stručna mišljenja o vrednovanju koja prati Austrijski zavod za zapošljavanje i za koja on posreduje: Obavezno predočite rješenja o priznavanju i stručna mišljenja o vrednovanju prilikom razgovora u AMS-u. Tako ćete lakše naći posao koji odgovara Vašoj kvalifikaciji. 

Transparentnost i usluge

  • Internetski portal za priznavanje kvalifikacija www.berufsanerkennung.at informiše Vas o postupcima, nadležnim tijelima i o dokumentima, prevodima, ovjerama i troškovima postupka potrebnima za podnošenje zahtjeva.
  • Savjetovališta diljem Austrije Vam pomažu ako imate pitanja o priznavanju i vrednovanju, a prema potrebi prate postupak.
  • Postupci će se ubuduće jedinstveno statistički pratiti. 

Cjelokupni pravni propis uz Savezni zakon potražite ovde.