Pristupanje tržištu rada

Dolazite u Austriju iz neke države koja nije članica EU-a?

Građani, koji dolaze iz neke države koja nije članica EU-a trebaju za početak nesamostalnog zapošljavanja dozvolu za tržište rada za koju je odgovoran Austrijski zavod za zapošljavanje - Arbeitsmarktservice (AMS). Koja je dozvola potrebna, ovisi o: 

  • vrsti posla 
  • trajanju posla i 
  • potrebnim kvalifikacijama

Dodatne informacije potražite na www.migration.gv.at i www.ams.at. Važno je: priznavanje ne ovlašćuje na pristup tržištu rada ni predstavlja važeći boravak.

Dolazite u Austriju iz neke države EU-a?

Građani koji dolaze u Austriju iz jedne od država EU-a ne trebaju dozvolu za rad te imaju slobodan pristup austrijskom tržištu rada.  Ukoliko građani EU-a žele ostati duže od tri mjeseca u Austriji, potrebna je potvrda o prijavi, koju izdaje nadležna državna služba (Magistrat ili Bezirkshauptmannschaft). Izuzeće: Osobe s hrvatskim državljanstvom zbog prijelaznih dogovora još ne raspolažu slobodnim pristupom tržištu rada, dakle potrebno im je odobrenje za zapošljavanje.

Savjetovanje

Regionalne podružnice AMS-a će Vam u tome pomoći, ako mislite zasnovati nesamostalni radni odnos. Ponesite dokumente, poput svjedodžbi, dokaza o obrazovanju kao i rješenja o priznavanju ili stručna mišljenja o vrednovanju Vašoj savjetnici / Vašem savjetniku.

Osim toga Integracijski centri Austrijskog integracijskog fonda – (ÖIF) redovito nude integracijske radionice na temu rada i profesije koje pomažu da uspješno pristupite tržištu rada. 

     

Uz mentorstvo do uspjeha

Posebna inicijativa ÖIF-a, u suradnji s WKÖ-om i AMS-om, predstavlja program „mentorstvo za migrante“ za visoko-obrazovane žene i muškarce. Ovaj se program uspješno provodi u svim saveznim pokrajinama u suradnji s Ekonomskom komorom Austrije. Pritom pomažu iskusne ličnosti iz privrede svojim znanjem i svojom umreženosti osobama s migracijskom pozadinom tijekom razdoblja od šest mjeseci, tako da bi se nakon toga te osobe mogle uključiti austrijskom tržištu rada. Više informacija potražite na: http://www.integrationsfonds.at/themen/weiterbildung/mentoring/