Vrijedne informacije za poslodavce - često postavljena pitanja

U potrazi ste za novim djelatnicama i djelatnicima i želite znati o čemu treba voditi računa prilikom zapošljavanja potencijalnih djelatnica i djelatnika? Za Vas smo sastavili najvažnije odgovore: 

1. Koji uvjeti moraju općenito biti ispunjeni prilikom zapošljavanja stranih radnika?

Građani koji dolaze iz države koja nije članica EU-a i koji još ne posjeduju odobrenje za boravak u Austriji ili dozvolu boravka u Austriji, koja omogućuje pristup austrijskom tržištu rada, trebaju za preuzimanje nesamostalnog zaposlenja imati pravo na pristup tržištu rada. Za izdavanje tog prava zadužen je Austrijski zavod za zapošljavanje (AMS). Što je točno potrebno, ovisi o:

  • vrsti djelatnosti
  • trajanju djelatnosti i
  • potrebnim kvalifikacijama

Dodatne informacije potražite na www.migration.gv.at i www.ams.at ili.

Građani koji dolaze iz neke države EU-a u Austriju ne trebaju odobrenje za rad, oni imaju slobodan pristup austrijskom tržištu rada. Ako građani EU-a međutim žele ostati duže od tri mjeseca u Austriji, potrebna im je potvrda o prijavi prebivališta koju izdaje služba za prijavu građana (nazivi za tu službu su: Magistrat ili Bezirkshauptmannschaft). 

Radi pregleda o integraciji na tržištu rada izbjeglica Privredna komora je sastavila informacije.

2. Mora li se završeno obrazovanje odnosno dokaz o kvalifikaciji formalno priznati?

Odgovor na pitanje mora li se završno obrazovanje ili dokaz o kvalifikaciji formalno priznati, dat će Vam Putokaz priznavanja obrazovanja u samo nekoliko koraka. Osim toga pomoći će Vam da pronađete odgovarajući informacioni centar i pružit će Vam pobliže informacije o potrebnim ili mogućim postupcima.

3. Na koji je način formalno priznavanje povezano s pravom na rad i boravkom u Austriji?

Formalno priznavanje u smislu nostrifikacije, nostrificiranja ili jednokosti ne vodi automatski do prava na pristup tržištu rada ni do stjecanja važećeg statusa boravka. Pretpostavke za zaposlenje stranih djelatnika moraju uvijek biti ispunjene, kao što je 

4. Kako se treba obaviti klasifikacija?

Koji će se kolektivni ugovor primijeniti na radni odnos, ovisi o tome u kojem je udruženju poslodavaca učlanjen poslodavac. Priznavanje i odgovarajuća plata ovisi o konkretnom ugovoru o radu koji je sklopljen između poslodavca i radnika. Ovisno o kolektivnom ugovoru, moguće je da će trebati odgovarajuće svjedodžbe i ostali dokazi o profesionalnom iskustvu, kako bi se mogla sprovesti ispravna klasifikacija.

5. Koji postupci postoje u Austriji i koji značaj imaju?

Informirajte se na našim internetskim stranicima o različitim postupcima za formalno priznavanje.