İş piyasasına giriş

Avusturya'ya AB üyesi olmayan bir ülkeden mi geldiniz?

AB üyesi olmayan ülkeden gelen vatandaşlar, İş Kurumu'nun (AMS) sorumluluğu altında olan iş piyasasında ücretli olarak çalışmak için bir yetki belgesine ihtiyaç duyarlar. Hangi yetki belgesinin gerekli olacağı:

  • faaliyetin türü 
  • faaliyetin süresi ve 
  • gerekli niteliklere bağlıdır 

Daha fazla bilgi için www.migration.gv.at ve www.ams.at. Önemli olan şudur: Tanıma iş piyasasına girişe veya geçerli ikamete yetki vermez.

Avusturya'ya AB üyesi olan bir ülkeden mi geldiniz?

AB üyesi olan bir ülkeden gelen vatandaşlar, burada çalışmak için herhangi bir izne ihtiyaç duymazlar ve Avusturya iş piyasasına serbest giriş hakkına sahiptirler. Ancak AB vatandaşları, üç aydan daha uzun bir süre Avusturya'da kalmak istemeleri durumunda, ilgili nüfus makamından (belediye veya kaymakamlık) alınacak olan bir kayıt belgesine ihtiyaç duyarlar.

 

 

Danışmanlık

AMS bölgesel daireleri, bağımsız bir iş ilişkisi hedeflenmemesi durumunda yardımcı olurlar. Danışmanınıza giderken diploma, eğitim belgeleri, aynı zamanda Tanıma belgeleri veya Değerlendirme raporları gibi dokümanları beraberinizde götürün.

Ayrıca Avusturya Entegrasyon Fonu (ÖİF), Entegrasyon Merkezlerinde, iş piyasasına başarılı bir girişte destek veren iş ve meslek konularında düzenli entegrasyon çalıştayları sunmaktadır.

Mentorluk ile başarıya

ÖIF tarafından WKÖ ve AMS işbirliği içinde gerçekleştirilen özel bir girişim ise yüksek nitelikli kişiler için "Mentoring für Migrant/innen" (göçmenler için mentorluk) programıdır. Bu program, tüm eyaletlerde Avusturya ticaret odası işbirliği ile başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Ekonomik yaşamın tecrübeli kişilikleri bu programda, bilgileri ve irtibatları ile göçmen kökenli kişilere, altı aylık bir süre boyunca Avusturya iş piyasasına entegrasyonları konusunda yardımcı olur.

Daha fazla bilgi için: http://www.integrationsfonds.at/themen/weiterbildung/mentoring/