Mesleki Tanıma ve Değerlendirme Yasası

Yurt dışında edinilmiş niteliklere yönelik yeni Mesleki Tanıma ve Değerlendirme Yasası (AuBG) 12 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni yasanın başlıca içeriksel önemli noktaları şunlardır:

  • Değerlendirme yöntemleri: Mesleki niteliklerin ve eğitimlerin değerlendirilmelerine ilişkin yeni yöntemler üretilecek ve mevcut değerlendirme yöntemleri yasalarla belirlenecektir. Değerlendirme, işverenlere nitelikleriniz hakkında hızlıca fikir edinmeye yardımcı olan, yurt dışındaki bir diploma ya da mesleki nitelik hakkında bir kanıdır. 
  • Üçüncü ülkede edinilen niteliklerin AB standartlarına uyarlanması için yöntem hukuku hükümleri: Başvuru kurumu tüm gerekli evrakları aldığı anda, belge verilene kadarki işlemler 4 aydan fazla sürmeyecektir. Başka şekilde düzenlenmemişse, sonradan nitelik kazandırma veya eşitleme faaliyetleri üçüncü ülkeden eğitimler için olduğu gibi AB ve AEA eğitimleri için şart koşulmaktadır.
  • Yeni yöntemlerin uygulamaya konulması: Kaçarken diplomalarını veya eğitim belgelerini istemeden kaybetmiş olan sığınma ve ikincil derecede korunma hakkına sahip kişiler niteliklerini alternatif yöntemler (ör. pratik ve teorik sınavlar, rastgele sorulu testler, uzmanlık görüşmeleri, çalışma denemeleri) ile tespit ettirebilmelidir. (Diplomasız veya belgesiz resmi tanıma)
  • İş Kurumu'nun desteği ve aracılığı sırasında tanıma belgeleri ve değerlendirme raporları: AMS ile görüşürken tanıma belgelerini ve değerlendirme raporlarını mutlaka ibraz edin. Bu sayede niteliklerinize uygun olan bir işi bulmanız daha kolay olacaktır. 

Şeffaflık ve hizmet

  • Online tanıma portali www.berufsanerkennung.at sizi işlemler, yetkili resmi kurumlar ve başvurular için gerekli belgeler, çeviriler, tasdikler ve işlem masrafları hakkında bilgilendirir.
  • Tüm Avusturya'daki danışma kurumları tanıma ve değerlendirme hakkındaki sorularınızda sizi destekler ve gerektiğinde işlemlere eşlik eder.
  • İşlemler gelecekte bütün olarak istatistiksel kaydedilecektir. 

Federal kanun için yasal düzenlemenin tamamını burada bulabilirsiniz.