Важливі визначення

Тут пояснюються всі визначення на тему професійного визнання.

Орган подавання заяви

Це компетентні органи, до яких ви можете звернутися для подання заяви на процедуру визнання. Ви можете дізнатися, який саме орган відповідає за вашу професію за допомогою нашого вказівника із визнання.

Координаційний центр

Див. консультаційний центр

Свідоцтво про реєстрацію

Громадяни та громадянки ЄЕЗ і Швейцарії, які мають право проживати на території Австрії довше трьох місяців за законодавством ЄС, можуть подати заяву на отримання свідоцтва про реєстрацію як документ, що підтверджує їхнє право на постійне проживання за законодавством ЄС (відповідна заява має бути подана протягом чотирьох місяців після прибуття до Австрії). 

Орган із питань проживання, який несе місцеву відповідальність за основне місце проживання громадянина чи громадянки ЄЕЗ або Швейцарії:

  • Голова уряду землі чи
  • Уповноважений ним окружний адміністративний орган: Окружні уряди, магістрати (Відень: відділ магістрату 35)

Свідоцтво про кваліфікацію

Свідоцтвом про кваліфікацію є підтвердження того, що особа, яка веде підприємницьку діяльність, має всі спеціальні та комерційно-правові знання, навички та досвід, необхідні для здійснення регламентованої діяльності чи часткової діяльності на засадах самостійної зайнятості.

Консультаційний центр

Консультаційні центри по всій країні надають підтримку особам, які отримали найрізноманітніші кваліфікації за кордоном і потребують додаткової інформації з питань визнання, інтеграції, праці та самозайнятості в Австрії.

Ухвала

Ухвали — це рішення та розпорядження, що видаються адміністративними органами та адресовані певним особам. Органи подавання заяви видають ухвали для повідомлення рішень про порівняння іноземного атестату/диплому чи свідоцтва про кваліфікацію з вітчизняними. Тому ухвали можуть містити відомості про еквівалентність і за певних умов містити компенсаційні заходи для її отримання.

Оцінювання

Оцінювання іноземних свідоцтв про закінчення закладів освіти чи дипломів про вищу освіту може бути альтернативою процедурі нострифікації. Воно не є обов’язковим, але його можна отримати відносно без зайвої бюрократії та безкоштовно. Оцінювання іноземних дипломів і свідоцтв про закінчення закладів освіти може бути дуже корисним та допоміжним у практичній роботі, наприклад, під час пошуку роботи, здобуття посади та співбесіди в Державній службі зайнятості Австрії (AMS). Саме визнання (нострифікація) здійснюється органом, відповідальним за управління відповідною професією.

Відповідальність за атестати про середню освіту: Федеральне міністерство освіти, науки та досліджень. Заява подається онлайн: www.asbb.at 

Відповідальність за дипломи про вищу освіту: Федеральне міністерство освіти, науки та досліджень, ENIC NARIC AUSTRIA. Заява подається онлайн: www.aais.at

ENIC NARIC AUSTRIA

Національний інформаційний центр академічного визнання є офіційним координаційним і контактним центром з усіх питань транскордонного визнання в області вищої освіти. Він відповідає за питання, що стосуються міжнародного визнання академічних ступенів і звань, та порівнює іноземні навчальні програми з австрійськими. Заява подається онлайн: www.aais.at

Прирівнювання

Прирівнювання — це офіційне визнання професійної кваліфікації, здобутої в школі та/або на роботі, австрійським свідоцтвом про навчання, незалежно від того, чи йдеться про освіту, отриману в державі ЄЕЗ або третіх країнах.

Якщо безпосереднє прирівнювання неможливе, можна скласти іспити на отримання кваліфікаційного розряду, для чого часто можна зарахувати частини іноземного свідоцтва про закінчення закладів професійної освіти. Якщо з роботодавцем укладається трудовий договір про працевлаштування як кваліфікованого працівника, прирівнювання не потрібне.

Відповідальність: Федеральне міністерство праці та економіки

Еквівалентність

Щоб мати змогу розпочати навчання в закладі вищої освіти, необхідно перевірити еквівалентність закордонних атестатів про середню освіту австрійським. Це здійснює компетентний університет або спеціальний заклад вищої освіти.

Право на викладання (повноваження на викладання/дозвіл на викладання)

Право на викладання — це підтвердження набутих кваліфікацій, які дозволяють особі викладати один чи кілька предметів.

Професійно-технічне навчання/кваліфікаційний розряд

Дуальна система, що поєднує навчання у професійному училищі з практичним досвідом на підприємстві (професійно-технічне навчання), є особливістю німецькомовних країн. У зв’язку з тим, що на австрійському ринку праці кваліфікаційний розряд є звичним та високо цінується, має сенс скористатися можливістю порівняти іноземні свідоцтва про закінчення закладів професійної освіти з австрійським іспитом на отримання кваліфікаційного розряду з погляду потенційного визнання. (Прирівнювання)

Нерегламентовані професії

Для отримання права на здійснення діяльності за «нерегламентованими» професіями офіційне визнання не потрібне. Проте визнання може розширити шанси на ринку праці. Що більше потрібна ця кваліфікація на ринку праці та що більший попит на неї на підприємствах, то вище ваші шанси знайти роботу.

Нострифікація

Нострифікація — це офіційне визнання іноземних табелів та атестатів про середню освіту (атестатів зрілості). Це передбачає порівняння здобутої за кордоном шкільної освіти та складених за кордоном іспитів з австрійськими навчальними програмами. За наявності значних відхилень у навчальних програмах необхідно скласти додаткові іспити.

Нострифікація

Нострифікація — це офіційне визнання іноземного диплома про вищу освіту як еквівалента вітчизняного бакалавріату, магістратури, диплома чи аспірантури. Це означає повне ототожнення з австрійським дипломом про вищу освіту, право на використання відповідного австрійського академічного ступеня та отримання права на здійснення професійної діяльності в Австрії, пов’язаної з цим дипломом про вищу освіту.

Нострифікація ґрунтується на порівнянні навчальних програм (різниця в часі та місці!). Відповідальність несе відповідний університет, спеціальний заклад вищої освіти/рада спеціального закладу вищої освіти чи заклад педагогічної освіти. Заяву на нострифікацію можна подати лише один раз в австрійському спеціальному закладі вищої освіти.

Регламентовані професії

Це професії, для яких потрібне свідоцтво про кваліфікацію. До них належать, наприклад: медичні професії, архітектори/архітекторки, юристи/юристки чи лікарі/лікарки. Проте більшість професій є не регламентованими професіями.

Несудимість

Несудимість означає відсутність судимості чи кримінального минулого. Це означає бездоганний реєстр судимостей або наявність довідки про зразкову поведінку.